DENMARK


Dansk Filatelistisk Tidsskrift, Danmarks Filatelist Forbund (Danish Philatelic Federation), 9 issues per year

Frimærkesamleren, Frederiksbergs Frimærke Forening (Frederiksberg’s Stamp Club), bimonthly

Fakes, Forgeries, Experts, Postiljonen A/S, once a year

Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, Kjöbenhavns Philatelist Klub, quarterly

Populær Filateli, AFA-forlaget (AFA publishing company), monthly

Posthistorisk Tidsskrift, Dansk Posthistorisk Selskab (Danish Postal History Society), quarterly