SWEDEN


Aktuellt om posthistoria, SSPD (Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation), every 3rd. year

Atalaya: Cinderella Magazine, Christer Brunström, Halmstad, twice per year

Bältespännaren, Samlarföreningen Bältespännaren, twice per year

Filatelisten: Svensk Filatelistisk Tidskrift, Sveriges Filatelist-Förbund, 8 per year

Hembygdsfilatelisten, Riksföreningen för Hembygdsfilateli, quarterly

Häftessamlaren, Riksföreningen Häftessamlarna, quarterly

Militärpostal Tidskrift, SMPS (Sveriges Militärpostsällskap), twice per year

Motivsamlaren, SMS (Riksföreningen Svenska Motivsamlare), twice per year

Nordisk Filateli, Morten Persson, Kivik, 9 per year

Postryttaren: årsbok för Postmuseum, Postmuseum, Stockholm, once a year

Sfung, Sveriges Frimärksungdom, bimonthly

Skillingtryckets Frimärksforum, Bo Grendal, Uppsala, quarterly